Polityka jakości

 • 1
  Certyfikaty

  Stal-Service Sp. z o.o. jest firmą rozpoznawalną na rynku, cechującą się bardzo wysoką jakością wyrobów oraz rzetelnością oraz terminowością dostaw. Stal-Service uzyskał i posiada:

  • ISO 9001:2015 (ważny do 27.10.2022)
  • ISO 14001:2015 (ważny do 27.10.2022)
  • ISO 45001:2018 (ważny do 27.10.2022)
  • A3_026 (Szwecja), wydany przez NORDCERT(ważny do 31.05.2025) - zakres: cutting and bending of reinforcing steel, de-coiling of reinforcing steel in range 8-16mm
  • A3_026 NO (Norwegia), wydany przez NORDCERT (ważny 31.05.2025) - zakres: cutting and bending of reinforcing steel, de-coiling of reinforcing steel in range 8-16mm
  • Deklaracja Środowiskowa typ III ITB 129/2020 (ważna do 30.09.2025)
 • 2
  Plan zapewnienia jakości dla prefabrykacji

  Program Zapewnienia Jakości prefabrykowanych elementów przestrzennych do zbrojenia betonu wykonywanych w Stal-Service Sp. z o.o. obejmuje następujące zagadnienia i procesy:

  1. CZĘŚĆ OGÓLNA (INFORMACYJNA)
  2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAL-SERVICE Sp. z o.o.
  3. OBIEG DOKUMENTÓW I PRZEPŁYW INFORMACJI W STAL-SERVICE Sp. z o.o.
  4. PERSONEL-WYMOGI I OBOWIĄZKI
  5. MATERIAŁ DO MONTAŻU
   1. Zbrojenia budowlane w postaci stali zbrojeniowej ciętej oraz ciętej i giętej
   2. Zbrojenia budowlane w postaci kompozytu poliestrowo-szklanego
   3. Osprzęt i materiały pomocnicze do montażu.
   4. Dostawa i odbiór materiału do montażu Prefabrykatu
  6. URZĄDZENIA/SPRZĘT
  7. NADZÓR NAD PROCESAMI
   1. NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM DO MONTAŻU PREFABRYKATU
   2. NADZÓR NAD MONTAŻEM PREFABRYKATÓW
   3. QUALITY MANAGER
  8. KONTROLE I POMIARY PROWADZONE NA ETAPIE MONTAŻU
   1. Kontrola i pomiary materiałów do wykonania Prefabrykatu
   2. Kontrola i pomiary Prefabrykatu
  9. PROCES MONTAŻU
   1. Czynności poprzedzające montaż
   2. Proces montażu
    1. Proces montażu Prefabrykatu ze stali zbrojeniowej ciętej oraz ciętej i giętej
    2. Proces montażu Prefabrykatu kompozytu poliestrowo-szklanego
   3. Kontrola i pomiary Prefabrykatu
   4. Znakowanie, przemieszczanie i magazynowanie prefabrykatów
   5. Ekspedycja gotowych Prefabrykatów do Odbiorcy
  10. Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym i pomiarowym
  11. Postępowanie z wyrobami niezgodnymi i będącymi przedmiotem reklamacji
  12. Reklamacje i działania korygujące
  13. Archiwizacja dokumentacji
  14. Zapewnienie jakości wyrobu (Prefabrykatu) i nadzór nad kontrolą jakości wyrobu (Prefabrykatu)
 • 3
  Plan zapewnienia jakości dla zbrojeń

  Program Zapewnienia Jakości produkcji zbrojeń budowlanych wykonywanych w Zakładzie Produkcyjnym Stal-Service Sp. z o.o. obejmuje następujące etapy:

  1. CZĘŚĆ OGÓLNA (INFORMACYJNA)
  2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO STAL-SERVICE Sp. z o.o.
  3. OBIEG DOKUMENTÓW I PRZEPŁYW INFORMACJI DOTYCZĄCY ETAPÓW PRODUKCJI ZBROJEŃ BUDOWLANYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM STAL-SERVICE Sp. z o.o.
  4. PERSONEL-WYMOGI I OBOWIĄZKI
  5. PROCESY PRODUKCYJNE (TECHNOLOGICZNE) STOSOWANE W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM STAL-SERVICE Sp. z o.o.
  6. MASZYNY I URZĄDZENIA PRODUKCYJNE
  7. NADZÓR NAD PRODUKCJĄ ZBROJEŃ BUDOWLANYCH
  8. IDENTYFIKACJA STALI DOPUSZCZONEJ DO PRODUKCJI ZBROJEŃ BUDOWLANYCH
  9. KONTROLE I POMIARY PROWADZONE NA ETAPACH PRODUKCJI ZBROJEŃ BUDOWLANYCH.
   1. Kontrola odbiorcza stali przeznaczonej do produkcji zbrojeń oraz pomiary.
   2. Kontrola i pomiary zbrojeń budowlanych.
  10. ETAPY PRODUKCJI ZBROJEŃ BUDOWLANYCH.
   1. Dopuszczenie stali zbrojeniowej do produkcji
   2. Czynności poprzedzające przygotowanie produkcji zbrojeń.
   3. Przygotowanie produkcji zbrojeń budowlanych
   4. Proces produkcji i kontrola wyrobów gotowych
   5. Znakowanie, przemieszczanie i magazynowanie
   6. Ekspedycja gotowych zbrojeń budowlanych do Odbiorcy.
   7. Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym i pomiarowym
   8. Postępowanie z wyrobami niezgodnymi i będącymi przedmiotem reklamacji
   9. Reklamacje i działania korygujące.
   10. Archiwizacja dokumentacji
  11. WYCIĄG Z KSIĘGI JAKOŚCI DOTYCZĄCY PRZEBIEGU PROCESÓW PRZYWOŁANYCH W NINIEJSZYM ZPZJ.
 • 4
  Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

  Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Zakład Produkcyjny
ul. Strużańska 30, 05-126 Nieporęt
(+48) 22 772 50 25
biuro@stalservice.com.pl
Dział handlowy