Kontakt

ZAKŁAD PRODUKCYJNY – ADRES DO KORESPONDENCJI
05-126 Nieporęt
Stanisławów Pierwszy
ul. Strużańska 30
Tel.:(+48) 22 772 48 25
Tel.:(+48) 22 772 50 25
Tel.:(+48) 22 774 89 49
Tel.:(+48) 22 772 46 99
e-mail: biuro@stalservice.com.pl

 

SIEDZIBA ZARZĄDU

02-854 Warszawa,
ul. Hołubcowa 123
Tel. (+48) 22 772 50 25

DZIAŁ

STANOWISKO

 

+48 22 772 48 25

Numer wewnętrzny

ZARZĄD

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Wiącek

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

Mirosław Rodek

 

DYREKCJA

DYREKTOR ZAKŁADU

Bartłomiej Wojtunik

115

 

DYREKTOR TECHNICZNY

Piotr Ramza

103

DZIAŁ HANDLOWY

Pełnomocnik Zarządu Ds. Handlowych

Jacek Mroczkowski

102

 

Przedstawiciel handlowy

Przemysław Grygowski

102

DZIAŁ TECHNICZNY

Project And Quality Manager

Radosław Drozd

104

 

Inżynier Przygotowania Produkcji

Tomasz Gosk

108

 

Technik Przygotowania Produkcji

Jarosław Duch

105

 

Inżynier Przygotowania Produkcji

Michał Chmielewski

109

 

Inżynier Przygotowania Produkcji

Marcin Sarnecki

106

 

Inżynier Przygotowania Produkcji

Piotr Zubik

 

DZIAŁ PRODUKCJI

Kierownik Działu Zakupów

Konrad Budek

114

 

Koordynator Ds. Produkcji

Tomasz Zdanowski

116

 

Koordynator Ds. Produkcji

Rafał Biliński

117

 

Koordynator Ds. Produkcji

Mateusz Żochowski

118

 

Koordynator ds. Produkcji i Utrzymania Ruchu

Zbigniew Cieciera

119

 

Kierownik Logistyki

Sebastian Jeż

113

DZIAŁ PREFABYRKACJI

Kierownik Działu Prefabrykacji

Jakub Pałka

120

 

Koordynator Ds. Prefabrykacji

Philip Pawłowski

121

 

Koordynator Ds. Prefabrykacji

Kamil Bułat

122

DZIAŁ EKONOMICZNY

Kierownik Działu Ekonomicznego

Selwina Filewicz

110

 

Młodszy Specjalista ds. Ekonomicznych

Marzena Szcześniak

112

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Starszy Specjalista ds. Administracyjnych

Aldona Fedorowicz-Łabęda

101

 

Recepcja główna

biuro@stalservice.com.pl

101

 Help