CSR

CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Kto buduje, ten zmienia.  Kto zmienia, ponosi odpowiedzialność.

Od początku swojej działalności  Stal-Service Sp. z o.o. przejmuje odpowiedzialność za człowieka i środowisko przyczyniając się do pozytywnego rozwoju społecznego. CSR stanowi część filozofii naszej firmy – niezależnie czy dotyczy to naszych Klientów, Pracowników, Partnerów czy ochrony środowiska.

Wymiar socjalny, etyczny czy ekologiczny jest częścią integralną wszelkich decyzji Stal-Service Sp. z o.o.  i jest poddawany stałemu procesowi rozwoju. Stanowi to gwarancję stałego i bieżącego dostosowywania wszystkich standardów CSR do zmieniających się potrzeb społecznych.  

 

Szacunek   dla   wartości,   utrzymanie   wartości,   czerpanie z wartości

CSR w Stal-Service Sp. z o.o.  opiera się na trzech kolumnach:

szacunku dla wartości

utrzymaniu wartości

czerpaniu z wartości

 

Szacunek dla wartości

Do sukcesu Stal-Service Sp. z o.o.  w znacznej mierze przyczyniają się  nasi   Pracownicy.Stal-Service Sp. z o.o.  jako Pracodawca postępuje zawsze fair i w sposób partnerski, stosując  różnorodne formy  wspierania i implementacji potencjału każdego Pracownika.

 

Utrzymanie wartości

Odpowiedzialne zachowanie w stosunku do źródeł ekologicznych stanowi w Stal-Service Sp. z o.o.  drugą kolumnę CSR.

Firma wyznaje jasne zasady dotyczące ochrony środowiska i aktywnie działa w zakresie minimalizacji oddziaływania na środowisko.  

 

Czerpanie z wartości

Czerpanie z wartości to podstawa każdej płaszczyzny działalności gospodarczej w Stal-Service Sp. z o.o..

Firma prowadzi bieżący dialog ze swoimi  Udziałowcami, mając stale na uwadze długotrwały wzrost wartości i rozwój  firmy. Taka strategia stanowi o trwałości oraz sukcesie Stal-Service Sp. z o.o.  od  1998 roku.

Stal-Service Sp. z o.o. w swej działalności ma stale na uwadze długotrwały wzrost wartości oraz rozwój firmy. Taka strategia stanowi o trwałości oraz sukcesie Stal-Service Sp. z o.o. od 1998 roku.